Do Mężczyzny

Chcesz sobie narobić kłopotów?

Zaoszczędź kobiecie uniesień i wzlotów.

Zacznij od niej oczekiwać, wymagać.

Wkrótce choć o jedno spojrzenie,

Będziesz błagać.

Unoś się dumą, zadzieraj głowę wysoko.

Chybnij – wyrżniesz, powie ci jej oko.

Gdy zechcesz ją pouczać, poprawiać…

Wtedy szybko będzie chciała nawiać.

Oczekiwać od niej, jeszcze gorzej.

Swym słodkim jadem,

Ukarze srożej.

Kobieta kwieci, plecie i przeplata,

Trochę zimy, szczypta lata.

Nie mów jej co ma robić,

Ona wie, jak twój świat ozdobić.

Trzeba jej szyjkę ucałować,

Do uszka szeptem się kierować.

Naprawdę,

Kobietę jest łatwiej uwieść, oczarować.

Miej dla niej czułość w sercu i na dłoni,

Jej welon zawsze cię ochroni.

Wtedy nie zostaniesz o chlebie i wodzie,

Lecz skąpiesz się w mleku i miodzie,

Pływając wspólnie po tej żywej tkaninie,

Boskim Gobelinie.